Partner- en kinderalimentatie

Omdat het gezin altijd een bepaald inkomen genoot en de levensstandaard daaraan is aangepast, kan het wenselijk zijn om alimentatie vast te stellen voor de ex-partner en de kinderen. Vaak zal er aan de ene kant behoefte zijn aan alimentatie en is het de vraag of er aan de andere kant voldoende financiële draagkracht is om dit te betalen. Het uitgangspunt daarbij is dat kinderen altijd voor gaan. Wij kunnen samen met u de gewenste alimentatiehoogte bepalen en uw belangen behartigen met betrekking daartoe.