Ouderschapsplan

Om alle zaken met betrekking tot de kinderen te regelen, is het tegenwoordig verplicht om een zogeheten ouderschapsplan op te stellen. Hierin worden onder andere de omgang, het contact, de informatievoorziening en de alimentatie vastgelegd. Advocatenkantoor Bekker kan u adviseren over de te treffen regelingen, onderhandelen met de andere partij en u bijstaan tijdens een zitting bij de rechter. Door het op ons kantoor aanwezige specialisme en de deskundigheid halen wij er de voor u beste oplossing uit.