Jeugdrecht

Bent u op zoek naar een Jeugdrecht advocaat? Advocatenkantoor Bekker kan u helpen bij Jeugdrecht rechtszaken. Neem contact met ons op voor meer informatie of kom naar het gratis inloopspreekuur.

Jeugdstrafzaken

In Nederland kan iedereen vanaf 12 jaar strafrechtelijk worden vervolgd. De behandeling van strafzaken van minderjarigen verschilt van die van volwassenen. Dit begint al op het moment van het eerste contact met politie en/of justitie. Meer informatie over Jeugdstrafzaken.

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

Op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming kan de rechter worden ingeschakeld als de belangen of de gezondheid van een kind worden bedreigd. De situatie wordt dan aan een rechter voorgelegd, die kan beslissen om het kind onder toezicht te stellen. Er wordt dan een gezinsvoogd aangesteld, die de ouders aanwijzingen kan geven over de opvoeding en verzorging van hun kind(eren). Meer informatie over Onderstoezichtstelling en uithuisplaatsing